0902703986

vải lọc chất lỏng

vải lọc dùng để lọc cặn chất lỏng

vải lọc nước chính hãng chịu nhiệt & hóa chất rất tốt được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau