0902703986

Miếng Lưới Inox Tròn Đường Kính 55mm 120 Mesh

Miếng Lưới Inox Tròn Đường Kính 55mm 120 Mesh kích thước cắt theo yêu cầu, dùng lọc keo, lọc sơn, lọc cặn nước, hóa chất

Miếng Lưới Inox Tròn Đường Kính 55mm 120 Mesh

Miếng lưới inox tròn đường kính 55mm, 120 mesh

Dạng miếng hình tròn, không bọc viền, đường kính 55mm

Loại lưới inox 304, 120 mesh tương ứng 125 micron

Đông Châu nhận dập, gia công theo yêu cầu cho các loại lươi inox mesh khác nhau

02862702191, lienhe@dongchau.net

Miếng Lưới Inox Tròn Đường Kính 55mm 120 Mesh

Miếng Lưới Inox Tròn Đường Kính 55mm 120 Mesh

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm đông châu

khung lọc khí công nghiệp gia công chính hãng đông châu

vải lọc nước công nghiệp đông châu