0902703986

Lưới lọc inox

lưới dùng để lọc cặn chất lỏng chịu nhiệt & hóa chất

nhập & cung cấp lưới lọc công nghiệp chịu nhiệt & hóa chất cao cấp