0902703986

Lõi lọc nước

lõi lọc dùng để lọc cặn trong hệ thống

cung cấp rất nhiều lõi lọc khách nhau với nhiều kích thước lọc & kích thước lõi tùy vào nhu cầu cần lọc của bạn