0902703986

Khung lọc thô AAF

Lọc bụi thô giai đoạn đầu trước khung lọc tinh và Hepa

Khung lọc thô dạng khung giấy hoặc khung nhôm dùng lọc thô để giảm tải lượng bụi cho khung lọc tinh và Hepa, dùng trong phòng sạch nhà máy điện tử, chế biến thực phẩm, phòng thí nghiệm vi sinh hoặc phòng mổ bệnh viện