0902703986

Khung lọc khí AAF Hepa và Ulpa

Với hiệu quả lọc rất cao dùng trong giai đoạn cuối lọc khí phòng sạch và phòng mổ trong bệnh viện

Khung Hepa và Ulpa có các dạng Astropak, Astrocel và Biocel với hiệu quả lọc rất cao