0902703986

Khung lọc khí AAF

Khung lọc thô, khung lọc tinh và khun gHepa Ulpa AAF hiệu quả cao

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp Khung lọc khí AAF lọc sơ cấp, khung lọc thô, khung lọc tinh AAF và khung Hepa, Ulpa của AAF hiệu quả lọc cao dùng trong phòng sạch nhà máy điện tử và phòng mổ, phòng vô trùng trong bệnh viện. Thông tin chi tiết, Catalogue vui lòng liên hệ 08 3910 0189